Luk

Old Swedish Dictionary - luk

Meaning of Old Swedish word "luk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luk Old Swedish word can mean:

luk
eg. " det som tillsluter. "
luk
1) rigel, bom? läSTe vp lukum ok lasom STenianus. Se Lg.">Bil 25 (lukum kan äfven föras till luka, antignen i samma betydelse som den här angifna (jfr Isl. loka) el. i den luka annars tillkommande).
luk
2) lock. vnum diushorn cum argento factum et vnum look argenteum SD 4: 710 (1340?). j hans skrine. hwars look hängiande war swa som vppa fyrom axlom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 61. " thz kaar som enkte loket haffwer" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 210. Fl 293. Ber 258. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 220. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 12. XV solff beekere met ij loock SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 75 (1483, daniserande9. en sölff bolle met eth lock ib. Jfr kiSTo luk.
luk
3) lucka. " han gööt een höST aff eer SToran oc innan til holan oc giordhe eeth hol a hans sidho som een man matte in krypa ther war eeth luk foe aff eer" ST 354.
luk
4) slut. Jfr iula luk.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lok Ber 258 ; LfK 210 ; PM 12 ;
  • loket LfK 210, 220. look Sd 4: 710 (1340?); Bir 1: 61 ; LfK 220.
  • lock FM 75 (1483, daniserande). loock ib),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back