Luka

Old Swedish Dictionary - luka

Meaning of Old Swedish word "luka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luka Old Swedish word can mean:

luka
1) port, dörr. the bodhen som näst ligger lwkunne östan fore jn til hans bötkers lwku KTb 62 (1428). Nio handl rör Vkl 233.
luka
2) lucka (i fartygsdäck). läggher skiparen nokoth köPMans gotz j skipith affwan pa lwkorna PMskr 51. - Jfr borgha-, vagh-luka.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -or) ,
  • *luku lopt
  • -lofft )
  • *lukuman ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Nio handl rör Vkl
Nio handlingar rörande Vadstena klosters fridlysta område, dess inhägnad, tomter och byggnad samt frihet från intrång. I Småst på Fsv.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back