Lund

Old Swedish Dictionary - lund

Meaning of Old Swedish word "lund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lund Old Swedish word can mean:

lund
L.
lund
2) sätt. - i ack. sing. med föreg. adj., räkneord el. pron.: på. .. sätt. Se K. G: Ljunggren, Objekt och adverbial 124 f. - the lund, på det sättet MB 1: 466. - i ack. pl. med föreg. adj. el. räkneord. oc wardher nokor mallös threnne lunder STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 3: 341. - alla lundir, alldeles. bekende them allelunde wel til tacke fförnogde wara STb 5: 15 (1514). - andra lundir, annorlunda, på annat sätt. om tet icke andrelunde kunde fförlikes STb 4: 249 (1512?). - i dat. pl. med föeg. adj. räkneord el. pron.: på. .. sätt. - allom lundom, på alla sätt, alldeles, helt och hållet. SD NS 3: 95 (1415). - ängom lundom, ingalunda, på intet sätt. JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 422. - Jfr harmlund, ävensom huru-, änga-lunda och annorlundom.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back