Lust

Old Swedish Dictionary - lust

Meaning of Old Swedish word "lust" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lust Old Swedish word can mean:

lust
L.
lust
1) lust, begär, böjelse, håg. satte äpter sins hiärta lost sina Vallius. 1850--54.">Dighro stang fore sit bryst Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1654. " margh glafuia aff hiärtans lyst thryktis ther fore thera bryst" Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1799. seglde tiil sweriges mz stora losth Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1128. ib 1368. longhen wägh att fara war meg ey löst ib (sista forts.) 6141. the sagde iag giorde thz mz onda lyst ib 5925.
lust
2) lust, njutning, nöje. likamans lust (delectatio fAllax munVallius. 1850--54.">Di) Bil 614. " stridhom wi mot wärlzins lost" Al 6172. thetta thrykkir mik Vara lust (juncundum) at thänkia af änglomen Bo (Cod. B) 347. " ther lost Var at se op a" Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 1906. Va 55. Vallius. 1850--54.">Di 292. " är thz ingen loosth" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 334. ib (sista forts.) 6064. Vallius. 1850--54.">Di 280. " i försthene komber hon (lyckan) som sommar mz löst ther epther som winther mz köld oc Vallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fröst" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5797. for lust skuld Va 7. " gläVallius. 1850--54.">Di oc löst" Vallius. 1850--54.">Di 8. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (sista forts.) 5282, 5437. at then ene skAl blifua med thöm andhra i nödh oc lost OB 214. " huärece j nödh ällir löst" Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 328. ib 23. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1853. Al 9797. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 45, 1: (Yngre red. af LAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 256, 265. thz är nödh ok ekke lost Al 1499. - JVallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr vällust, samt luster.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lost Bir 3: 23 ; Iv 1654, 1853 ; Fr 1906 ; Al 1499, 6172, 9297 ; OB 214.
  • losth RK 3: 1128, 1368.
  • loosth ib 334.
  • lyst Fr 1799 ; RK 3: (sista forts.) 5925.
  • löst Bir 3: 328 ; Di 8 ; RK 3: (sista forts.) 5437, 5797, 6064, 6141. lösth Di 280, 292 ; RK 3: 45, (sista forts.) 5282, 1: (Yngre red. af LRK) s. 256, 265),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back