Lustilse

Old Swedish Dictionary - lustilse

Meaning of Old Swedish word "lustilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lustilse Old Swedish word can mean:

lustilse
1) begär, begärelse. " vakta sik fore vanskipadhom lustilsom" Bo 18.
lustilse
2) förlustelse, lust, njutning, nöje, fröjd (med betydelse af så väl sing. som plur.). skildir fra värlinna oroo oc allom likamlikom lustilsom Kl 225. thänkir ey siin lustilse ib 256. faa. .. lustilse (alleviationem) j hiärnanom Bir 2: 51. j mins gudhoms armom hwar ängin kötz luste är vtan andans glädhi ok lustilse (delectatio) ib 1: 6. " takir iak thik mik til brudh ok j min eghin lustilse" ib 7. " nar the sagho thin lustilse j thik til gudh (delectationem tuam in te ad Deum)" ib 177. " lustilse j dröuilsom" ib 3: 178. himerikis lustilse ib 245. " at han (kroppen) vari starkir mot lustilsom ok frestilsom (contra delectamenta) ib 181. wärldinna lustilse ok girilse (delectationes et cupidiates)" ib 1: 301. ib 11, 43, 285. MP 1: 22. Ber 24. kötzsins lustilse (delectabilia carnis) Bir 1: 342. MP 1: 23. Ber 89, 90. " af skörlifnazens lustilsom" ib 79. j tholikom vslom lustilsom Bir 1: 221. " lustin (voluptas) är mörkastofwan, räddoghin pinaren, lystilsen (oblectametum) pinona, hwlka swa manga skulu wardha, huru mang lustilsen waro" Ber 231.
lustilse
3) behag, välbehag? the skulu mera ther til äruodha at gudz vili fulcomnadhis äptir hans lustilse än for sina eghna thorfwe ällir vilia Bir 2: 256.

Part of speech: nn

Grammatical aspect: pl.

Alternative forms or notes:
  • lostelse: -om MP 1: 22.
  • lystilse: -en Ber 231 ;
  • -om ib 89, 90.
  • listilse: -om Ber 24 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛋᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back