Lutkafle

Old Swedish Dictionary - lutkafle

Meaning of Old Swedish word "lutkafle" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lutkafle
l: kavle som nyttjas vid lottning.. .. syn andel j dalby. .. som looth oc lotkaffuel honum gaff j räth byte epter synne mdoer Svartb 511 (1472). Stb 5: 168 (1517).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lot-.
  • -kaffle.
  • -kaffuel )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᚴᛆᚠᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back