Luttakilse

Old Swedish Dictionary - luttakilse

Meaning of Old Swedish word "luttakilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

luttakilse
delaktighet. " vtelykkias af iheSu christi likama gudhelik dygdh ok luktilse (för luttakilse)" MP 2: 71. Su 111, 362. thes helgha anda luttakylse MP 2: 122. ib 123. oskälik diwr hawa nakath lottakilse aff witi MB 1: 99. " hauande luttakilse mz ängomen" Bir 2: 316. " han !UDDA_TECKEN?: kroppin).. . hauir luttakilse mz allom elementis ib 3: 181. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • luttakyle.
  • lottakilse )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᚢᛏᛏᛆᚴᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back