Lydhaktoghet

Old Swedish Dictionary - lydhaktoghet

Meaning of Old Swedish word "lydhaktoghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lydhaktoghet
lydnad. " wele wij. .. holle och fwlt göre forscrefne war kere herre och höffwitzman thet hwlcsap troscap wenscap och lydachtoghet som wij honom lofuad och sakt hawe" GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 160 (1497). ib 161 (1497), 162 (1497), 163 (1497), 1764 (1497). GS 67 (1491).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lydaktoghet DD 1: 162 (1497), 163 (1497). lijdaktoghet ib 161 (1497).
  • lydachoghet ib 160 (1497); GS 67 (1491). lydacighet ib 164 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚦᚼᛆᚴᛏᚮᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back