Lykka

Old Swedish Dictionary - lykka

Meaning of Old Swedish word "lykka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lykka Old Swedish word can mean:

lykka
1) fatum, fortuna, öde, lycka. All thing STyras af skyäpne ok hwar man aff ödhno ok lykko ok siälfsins blodhe STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 352. " rekna vara aff lykio ok skäpno (fato etiam, id eST fortunæ, imputant) thz genuerdhoght som hände" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 121. ib 196, 198, 2: 81. " thera lykka ganger nu om kring" Fl 1446. om thz ville gud ok lycka wAlla STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 685. " dödhrin är kär thöm lukkan är saar" GO 1077. " see hwath lukko jak kan tha haffwa" STilla. Utg. af E. Rietz. 1850.">JP 83. " for onde lyccu" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 347. ib 352. ST 41, 46, 89. " hadhe swa harda lykko" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 558. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 292. före tholka ginwärdogha lykko (propter adveros caSus) MB 2: 296. - lyckans afgörande vid lottning lott. hwat ey ären j til äffwentyrs boandes j naghet hwilkit os mz loth oc lykke til höre (quæ nobis sorte debetur) MB 2: 24.
lykka
2) lycka, Framgång, medgång. lykkan Alt mz honum gaar Al 1840. " thet är gammAlt ordquädhe giärnt fySTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe lykka GOdhre männo" KS 83 (205, 91). " om gudh the lykko an" Iv 376. " thee heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lge thre konwnga oc lökkan bliffwer hoss eder" BSH 5: 147 (1507). " þässa hems lycca ok genvärþa" Bu 489. lätlat(ugher) j lykku, tholamodhuger j gewnwärdhu STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 245. " världzlikin lykka ok sälikhet" Gr 259. MB 1: 432, 475. Fl 1851. Iv 516. Fr 50. Al 9146, 9692, 9790. ST 481. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8541, 9006. " gudh gaf thoch them thes (dertill) engen lykke" ib 2036. " haffuer iach nw her till ingen lykke ther hafft till (det har icke lyckats för mig)" Grönblad. 1857.">FM 198 (1504). til. .. honom matte höGre lykka henda STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 291. " gud gaff ther konungen GOde licke" ib 2: 9394. mz GOdhe lycko oc mädgangh MB 2: 62. " sääl lykka" Su 118.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lykke (ack.) Fl 1851 ; RK 2: 2036 ; MB 2: 24 ; FM 198 (1504).
 • lykkia: -o Bir 3: 121.
 • lökka: -an BSH 5: 147 (1507).
 • löcka: -o Fr s. 148. löcke (ack.) RK 2: 9006.
 • licka: -o ib 8541. " licke (ack.)" ib 9394 ; FM 403 (1509).
 • lukka: -an GO 1077 ;
 • -o JP 83 ),
 • lykko dagher
 • lykke- )
 • lykkosamber
 • lykkasambir Su 352. lyckä.- lycke- BSH 5: 123 (1506). lyche-. frf. vok. i änd. -mm- BSH 4: 267 (1501) ),
 • lykkosambliker (lyckesamligh),
 • lykko siäl
 • lyccu- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back