Lysta

Old Swedish Dictionary - lysta

Meaning of Old Swedish word "lysta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lysta Old Swedish word can mean:

lysta
L.
lysta
1) med ack. samt prep. til. " lySTe pylatum til äple" STenianus. Se Lg.">Bil 244. " förSTa mannenom war enkte faat, thz GOdhan wilia lySTe til" MB 1: 91. " lySTer likamen til margh STykke" ib 46. " at mangha ey fa thz man lySTer til" ib 113 (de två siSTn. STällena kunna föras till 2). som ängla aff himerike lySTe til at se ib 407. - med dat. henne tymade ok thz manGOm lySTer STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 76. " jak giorde sidhen som darom lySTer ib (LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 228. thz tik siälffwom lySTer" STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 26. hwar aat swa mykyt honom lySTe Bo 90. - med dat. samt inf. hänne lySTe hwaske tAla älla läta sik see (non delectatur loqui ine videri) Bo 2. " thingh som honom lySTe at göra" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 325. ib 331. " thz lySTe konungenom wäl ath see" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3969. - med dat. samt prep. at. faghir äple. .. at hwilkom honom mykyt lySTe ST 88. " mykith är thz siwkom at lySTir" GO 1036. " han tok ther in badhe dryk oc mat oc annath thz honum lySTe at" Al 9186. - med dat. samt prep. til. ther är änkte nakrom afat, som honum ma lySTa til MB 1: 400. - med en kasusform som kan fattas ss antingen ack. el. dat, STundom åtföljd af inf. el. af pep. at. göra huat thom löSTe (eos delectat) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 70. ib 75. " lät them dragha faST mädhan them löSTe" STenianus. Se Lg.">Bil 359. " gör. .. Alt thz thik lySTir. .. ok forlat thz thik ey liSTir at göra" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 431. " ey lySTe (delectabat) mik at göra thz som iak androm lärdhe ok saghde" ib 1: 354. " lySTe mik at göra thz som the gräto ib. "ib 3: 53. STephens. 1849.">Iv 1201. STrand. 1853.">Fr 3178. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4360. Di 218. Ber 110. MD 172 k. os lySTer at änGOm mat älla dryk STenianus. Se Lg.">Bil 916. MB 1: 391. " ther lySTher myk mykith ath" Di 261. " läti sik lySTa at þem STaþenum" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. " lät thik aat änGO swa mykyt lySTa som at vara när varom herra" Bo 102.
lysta
2) hafva luST (till), hafva begär (till). med inf. riddarin lySTe þöm Alla höra ok ingha lata Bu 24. " tomas lydde ok lySTe at lyþa þät guþlekt var" ib 182. " iag lySThe ey bidha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (YngSTa redationens till. till Gamla och Nya Krönikans sfgn) s. 203. - med prep. til. hvar man lySTe tel at se han bliþan" Bu 62. - med prep. äptir. the swenske efter the däner löSTe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9057 (möjl. att föra till 1). - JSTrand. 1853.">Fr luSTa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lystir.
  • lyster.
  • lyste.
  • löstir Bir 3: 53 löster Di 281 ; MD 172 k. löste Bir 2: 70, 75.
  • listher RK 2: 4360.
  • löste Bil 359 ; RK 2: 9057 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
➞ See all works cited in the dictionary

Back