Lyte

Old Swedish Dictionary - lyte

Meaning of Old Swedish word "lyte" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lyte Old Swedish word can mean:

lyte
L.
lyte
1) vanskaplighet, lyte. " arren teþes ensamen iui hans sarom vtan Al lyte ok saröka" Bu 172. " Bundus hel saman handin ok rmbrin. swa lytis löss ok lasta, ok Als hindris. at han war iämuäl för mz hänne som för" Bil 255. " arrit ensamit syntis lyta löst" ib. " limanna lyte ok wanskaplikhet" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 214. " mz engo lyte waro the (qvinnorna) mängd" Al 8800.
lyte
2) fel, beskyllning för fel. gåffwe mig tha så mong lythe RK 3: (sista forts.) 4282. meg straff oc lyte giffua (klandra och lasta) ib 4403. Jfr fingers lyte.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lytis bot
  • liutes- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛦᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back