Maghi

Old Swedish Dictionary - maghi

Meaning of Old Swedish word "maghi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maghi
mage. "huat ey äru fiädhrana vamula j magbanom (stomacho)" Bir 2: 40. " matin smältis j maghanom" ib 212. ib 3: 136, 4: 137, 150. MB 2: 130. LB 2: 35, 44, 45, 47, 5: 80, 7: 1, 2 o. s. v. maghin aff wlfwenom thörkadir ib 3: 171. ib 2: 9. Jfr svalo-, svina-maghi.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • magan LB 7: 241 ),
  • magha hof ,
  • magha horn ,
  • magha sot
  • magha vämilse
  • -wemelse )
  • magha värker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back