Maka

Old Swedish Dictionary - maka

Meaning of Old Swedish word "maka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

maka
göra, göra i ordning, foga, sätta. makadhe en port för cellan Lg 666.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )
  • maka til , arbeta, göra arbete (i grufa)? hender naghen forsymma sin eldh, tha honom bör, thet par ther nest gar make tijl sacklööss BSH 5: 512 (1512, nyare afskr.). Jfr til maka.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back