Mäklare

Old Swedish Dictionary - mäklare

Meaning of Old Swedish word "mäklare" (or mæklare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mäklare (mæklare)
eg. mäklare; medlare, förespråkare. " han (presten) är gudz ängil ok mäklare älla daghthingare (anguelus Domini et midiator)" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 111. han (ɔ: var herra) bidhir fore os ok äkke fore sik. swa som var mäklare oc midhlare (tamquam advocatus noster et mediator) fore fadhorenom Bo 100. " jach hafwer haffth godha mäklare" BSH 5: 92 (1506). ib 303 (1508) , 304. - mellanlöpare, tasslare. ther wåre fast onda mäklare i bland the förde mellan oss bade dag oc dygn ä hwath the sagde war mäst alth lygn RK 3: (sista forts.) 5890. jach skall än nw sta min ewentyr for ondhe meklara skull BSH 5: 115 (1506). " i högxby sokn haffwe warith ondha meklara" ib 137 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mäklare may have also been written as mæklare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meklare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚴᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back