Malare

Old Swedish Dictionary - malare

Meaning of Old Swedish word "malare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malare
målare. " han hafdhe när sik thera handa mAlara at nar the mAladho nakars thingx äpteliknilse älla biläte. tha syntis thz ey vara biläte, vtan mz fulle sannind siälft thingit som thz var äpte mAlat" Gr 282. ib 283. Al 7796, 7801, 7803, 7810. Lg 232. " haffwe bod äpter mester hans, mAlaren i swdhercöpwng" BSH 5: 147 (1507).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back