Malia

Old Swedish Dictionary - malia

Meaning of Old Swedish word "malia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malia
malja, om ringar av olika slag. - ss detalj i kvinnodräkt? Jfr SASTändelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i STockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. poST., s. 212--215.">OB: M 128. vpburit vij öre for sma knöpe oc mälier Skotteb 428 (1469-70, Kämn). brycsius. .. til STodh ath haffua STolit eth sölff span. .. medh nagre malior och selff nalar STb 3: 185 (1494). Jfr kapo-, silfmalia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • malyör STb 1: 246 (1480). mallier Skotteb 428 (1469-70, Kämn)),
  • malio harnisk
  • malli- )
  • malio kraghi
  • malghio-.
  • malye- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

OB
Omständelig Berättelse huru the svenske af tyskarne blefvo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389. I Scriptores rerum svecicarum T. 1, sect. post., s. 212--215.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back