Mälning

Old Swedish Dictionary - mälning

Meaning of Old Swedish word "mälning" (or mælning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mälning (mælning)
mätning, mätande. "kalgardhz toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPter räknis samvledh i breedh oc längdh i mälningh, som bygninga toSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPter räknas" VKJ 8 (1447). " offuer thenne melningh war borgemeSTerne STb 5: 107 (1516). - mätning, mått. th skal ok idher giffuas ena goda mälningh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 111. - konkr. mått. om the (ɔ köpmännen) ey kunna swa granlika taka til wara sin span, mälningh, ällir wikth STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 120. vträkkis owor hana pinonna mälning Saml 34: 290. - Jfr atermälning.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mälning may have also been written as mælning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • melningh )
  • *mälnings man
  • melningx-.
  • melningz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛚᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back