Malt

Old Swedish Dictionary - malt

Meaning of Old Swedish word "malt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

malt
malt. " vnum modium brasei, wlgarier dicti malijt" SD 2: 588 (1309). " wiii spenn rensat malt" BSH 3: 45 (1452, nyare afskr.). taka. .. aff korneno til malt VKR 41. ib 36. RK 1: 1674, 3: 4177. LB 7: 155. SD NS 2: 86 (1407), 306 (1410). BSH 5: 12 (1504).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • malijt SD 2: 588 (1309)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛚᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back