Mankyn

Old Swedish Dictionary - mankyn

Meaning of Old Swedish word "mankyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mankyn Old Swedish word can mean:

mankyn
L.
mankyn
1) människosläkte. " mankönsens ffiandhe som är diäffwlen JMPs 399. tha hon saa tik stridha fför man knet a korseno" SvB 94 (b. av 1500-t.). 3) mankön. cyanica är en sten. .. han haffwer mankön oc qwinkön PMSkr 469. - gen. av mankön falka läggia oc kläkkia yfftersth try äg twa wngana är qwinkön. .. then tridye wnghen blifwer manköns PMSkr 277. ib 464. - masculinus. .. mankön GU C 20 (hand 2) s. 122.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -kön )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᚴᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back