Mantal

Old Swedish Dictionary - mantal

Meaning of Old Swedish word "mantal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mantal
antal af menniskor, äfven antal af män. skipadhis honum vist mantal (numerus personarum) Bir 3: 412. " hawer minna mantal i sino hwse" MB 1: 307. tässe (fienderna) waro otalighe j sith mantal oc cameler ib 2: 84. " aff effrayms mantal (numero; män, hop)" ib 110. " lat lothen gaa offwir mantalit (männen el. menniskorna) j hwseno" ib 18. - antal af vapenföre män. ville the ransake mantaled i huar sokn oc siden seye migh swa mange skötter aff huart hered, som skulle sitie viderrredhe BSH 5: 164 (1507). boskreffs. .. mantaled vid huarge sokn ib 163. - uppsättande af vapenföre män. ey göre the skatten wthy, ey heller hielp til mantaleth BSH 5: 144 (1507). - räkning el. uppteckning af skattskyldiga personer, mantalsskrifning. per monsson leth halla mantalith for jwlen och dreff in alth thet han kwnne BSH 5: 234 (1508). - räkning af vapenföre män, förtecknng öfver vapenföe män. vtnempnä huar tridhiä man offter reth mantall i eders lagsagw BSH 5: 439 (1511). - förteckning öfver skattskyldiga personer äfvensom öfver den skatt som bör erläggas, mantalslängd, skattlängd. scrifue ellir late scrifua hwart aar nytt mantal baadhe hwat och huru mykit besatt är aff goozomijn oc swa mykit ödheliggir VKR 32. Bir 5: 114. skall fougtonn taga mantall aff thett läänn hann inne haffuer SD NS 1: 290 (1403, nyare afskr.). nw skal scriffwes mantalit om alth lenith FM 210 (1504). jach moste i morghen scriffua nyth mantal oppo skatthe sölff DD 1: 228 (1516? eft. aftr. hos Langebek). - Jfr manna tal.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -tall )
  • mantals thing
  • mantalz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚿᛏᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back