Mar

Old Swedish Dictionary - mar

Meaning of Old Swedish word "mar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mar
mal. " huar ey thiwfwa älla maar skulu thz opnöta" Bir 3: 245. klädhit gnax af marenom Ber 185. " afwnden är siälinna mar och madhker" ib 107. " läx malyrt j kläde tha skadar maar ey thöm" LB 4: 350. Bo 96. Bir 3: 444. Ber 41, 187, 210. LfK 124. Jfr mal, m.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back