Marenborsker

Old Swedish Dictionary - marenborsker

Meaning of Old Swedish word "marenborsker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marenborsker
från Marienburg i Tyskland. - n. kläde från Marienburg. han wart aldre ens medh fasbyörne om thet gra marnborska annars än iiij mark ATb 1: 157 (1461). redeswens löön. .. ära sex mark o[c] j cläding aff marborst Arnell Brask Biᴵ 29. Jfr marinsker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • marborst Hildebrand, Sv. Medelt. 1: 707 (1461); KTb 1 ; Arnell Brask Biᴵ 29, 36. märinborsk RP 2: 357 (1399).
  • marnborska ATb 1: 157 (1461) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚽᚿᛒᚮᚱᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back