Margher

Old Swedish Dictionary - margher

Meaning of Old Swedish word "margher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

margher
mången. " marger wart ther dräpin" RK 1: 1767. " margher man liwer länger mz läkedoms krapt, än han hafdhe elles" MB 1: 108. " them thol han marghom syndoghom manne" ib 277. " them mötte marghin riddare vilis" Fl 2039. ib 1730. Iv 1670. Fr 454. Al 5044, 9608. RK 1: 531, 797. " haffuer ther standit maRKt aar ib 1185. "Fr 2558. " kärdhe sik swa margha leedh" ib 1354 ; se vidare under leþ 2. the trä ära GOdh marghin lund Al 8225 ; " se vidare under lund 2: - med tillhörande susbst. föregånget af obest. art. margh en häladh From" RK 1: 837. " marght et hälädhe" Al 4558. margt eth anxlikt slagh RK 1: 1749. " maRKt eth örss ib 3293. - n. abs. månget, mycket. the kAlzadho marght ok giordhe sik gaman" Fl 619. ib 1421. " j myklo oc margho (i mångt och mycket; in multis. .. et magnis) hawir iak dröft thit gudhelica vAld" Bo 74. - pl. månge. han gaff ok länte marghan (för -om) län Al 3799. " slogho margha ther i häl" ib 9598. " finGO aff trullom margh ond slagh" ib 5018. Fr 459. " henna bryst han drak aff margh aar" Fl 110. Pa 3. " i margh hundradha aar" MB 1: 324. " foro om margh Lgren. 1866.">Bergh oc skogha" Lg 94. " maRK vmskiftelikin thin" Lgren. 1866.">Ber 278. " j marghom oc storom. .. ärindom" VKR 54. " margha Frwor äre milla, oc ängin swa mild swa som maria" MB 1: 397. thz wardher mangt i marghom daghom GO 1041. mädh dyra thing margha handa Fl 1994 ; " se vidare under hand 5. orät drifs saa marga lunder" MD (S) 235. i synden i Allo marghom lundom Al 6598 ; " se vidare under lund 2. - JFr for-, ful-mrgher, iämmarghir, äfvensom margskona under kon, margskyns under kyn. JFr äfven manger. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • margh.
 • marghin Fl 1730, 2039 ; Iv 16707 ; Fr 454 ; Al 9608.
 • margen RK 1: 531, 797.
 • marght MB 1: 113 ; Fl 619 ; Fr 2038 ; Al 4558, 5044.
 • margt RK 1: 1749.
 • markt ib 1185, 3293 ; Fl 1421.
 • marghith Fr 2558.
 • margha. marghin (i uttrycket marghin lund) Fl 2009 ; Al 6574, 6969, 70000, 8225. pl. nom., ack. n. margh Pa 3 ; MB 1: 324 ; Fl 110 ; Fr 1827 ; Al 5108 ; Lg 94.
 • marg FM 595 (1513).
 • mark Ber 278.
 • marghin Fr 459 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back