Märgher

Old Swedish Dictionary - märgher

Meaning of Old Swedish word "märgher" (or mærgher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märgher (mærgher)
märg. " scalf hanum mergher ok hiärta rötar" Bil 272. " the stokka mina vini swa hardhelika at märghin vt gaar af thera benom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 13. " allir kärlekxsins märghir är vp nötir j honom swa at änkte atir blifwir j honom vtan härdzskonna been" ib 71. ib 43, 233, 2: 175, 176, 3: 444, 445. KL 316. Su 104, 117. LB 3: 45. Jfr hiorta-, horsa-, kalva-, vargha-märgher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märgher may have also been written as mærgher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • miärghir Bir 2: 176, 3: 444. med art. märghin ib 1: 13, 2: 175, 3: 445.
  • märghen KL 316. ack. miärgh Bir 2: 176 (på två st.). med art. märghin ib 1: 223.
  • miärkin LB 3: 45. dat. märghe Su 117.
  • miärghe Bir 2: 176.
  • märgx Su 104 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back