Margreve

Old Swedish Dictionary - margreve

Meaning of Old Swedish word "margreve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

margreve
markgrefve. " margrefuen aff brandaborgh" Lg.">Bil 770. ib 759. Lg 3: 701. Di 31, 32 o. s. v. BSH 4: 248 (1500) , 5: 260 (1508).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚵᚱᚽᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back