Märke

Old Swedish Dictionary - märke

Meaning of Old Swedish word "märke" (or mærke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märke (mærke)
sellerin apium graveolens Lin. "apium märke" LB 6: 284. ib 5: 81. " apium a latino thz hetir märke a swensko" ib 3: 116. " wakta sik fore. .. gardkal oc märke" ib 1: 96. " blandar man henne (ɔ: malyrth) medh merke sodna" ib 7: 147. " apium är märke, hon dwger for liffwer" ib 155. " äther man märke raa ib 156. "ib 1: 98, 2: 31, 45, 64, 3: 117, 4: 349, 5: 80, 7: 208, 225 o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märke may have also been written as mærke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • merkie LB 2: 45 )
  • märkis frö
  • -fröö )
  • märkis os
  • -oos )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back