Märkeliker

Old Swedish Dictionary - märkeliker

Meaning of Old Swedish word "märkeliker" (or mærkeliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

märkeliker Old Swedish word can mean:

märkeliker (mærkeliker)
L.
märkeliker (mærkeliker)
2) ägnad att väcka uppmärksamhet, märklig, anmärkningsvärd, märkvärdig. wij giffue honum plat i ffra oss, som han sielff weluiliendes giort hauer wtan nödz trongh och merkelige zacher STb 4: 203 (1512).
märkeliker (mærkeliker)
6) anmärkningsvärd, betydande, betydlig, STor. atwij förmoandes äre wor alder kereSTe nadige herres tilkommelsse med ith merkeligit tall folk STb 5: 358 (1522, Kop). - Jfr utmärkeliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so märkeliker may have also been written as mærkeliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᚱᚴᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back