Markpund

Old Swedish Dictionary - markpund

Meaning of Old Swedish word "markpund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

markpund
markpund, skålpund. Se S. Owen Jansson, Nordl. Kultur 30: 24. viij mark pund swadana mynth nw gaar j abo, huilka viij marker som göra iämpth j lödoga marker Svartb (Skokl) 295 (1422). " tha bleff STaden erick tenetur cxij march och x solidos for xv skyppund gablegarn vii!UDDA_TECKEN? upphöjt de lyspund ok vij march pund" STock Skb 284 (1490-98, Skip). en tunna pulffuer som wogh eth skyppundh tw lyspundh och VIII (8) markpund SSkb 38 (1501-02). iij skeppund bly oc xjx marcpund iii!UDDA_TECKEN? oc xx marc STock Skb 76 (1518). ii!UDDA_TECKEN? skeppund koper, v lispund ij marcpund mindre ib 77 (1518). ib 117 (1519). STb 5: 274 (1520).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maec-.
  • march- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᛕᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back