Markskatter

Old Swedish Dictionary - markskatter

Meaning of Old Swedish word "markskatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

markskatter
= marka skatter. Jfr V. Voionmaa, Finska Fornminnesför:s Tidskr. 27: 103 f-, 106 f-, 111 f., 117 f. Svartb 176 (1381). wj. .. haffuom säth och geldguldit nyo markskatta jordh j biornaby ib 212 (1397). tho skal han giffuo os v march for markskatten oc ey mere vtöffuer huwdh ib (1397). panthsäther jach. .. eth booll jordh och fem mark skattä aff myno fadrne j sildodhe by ib 219 (1400). alt wort godz j biornaby, som är eth halfft bool iordh och nyo marskatta, met aker och äng oc allom tillaghum ib 240 (1410). Jfr RP 1: 378 (1376).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᚴᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back