Marskalk

Old Swedish Dictionary - marskalk

Meaning of Old Swedish word "marskalk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

marskalk Old Swedish word can mean:

marskalk
EG. hästeven, stalldräng.
marskalk
1) stallmästare. " then marskalk war ok foder gaff han hafde aff lödukt sölff en staff" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3600.
marskalk
2) anförare för rytteriet, den som under konungen har högsta befälet öfver krigshären, härhöfvidsman, marskalk, marsk. adrianus marscalk (prior offici militaris) Bu 518. " at Varþa härtogha ok marscalks husFru" ib 522. gaymas marskalk (magister equitum) Bil 658. porphirius marskalk (princeps militum) ib 538. " war trayani keysare mar skalk (magister militum Trajani)" ib 372. kom albimelech konunger oc hpicol hans marskalk til abraham MB 1: 198. ib 199, 21 .. sälia köpmänene iosep. .. putefari pharao konungx marskalk (magistro militæ) ib 233. " konungsins marskalk aff karlamint" Fr 2909. " thänne som nw är sakt aff Var marskalk (marsccalus rEGis)" EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 74. " bönder äre lydhoghe enom foghota, oc tho ma en marskalk eller drotzati waldogher mera at biwdha ower them" MB 1: 98. i allmh. högre äMBetsman som å konungens vägnar utöfVar myndighet. mz rokkin (i schackspelet menar jag) drotz och alle marskalkä (jFr Lat.; vicarii seu lEGati rEGis rochi sunt) MD (S) 201. med särsk. afs. på inhemska förhållanden: marsk, den af rikets högste äMBetsmän hVars hufvudsakliga uppdrag Var att hafVa öfverbefälet öfver krigshären; i Sverige, hVarest rikets högsta äMBeten voro de, som bekläddes af drotseten och marskalken el. marsken, onämnes den senare först under kon. Valdermars tid. ingighli. .. knut mathiosson drosät. magnus haqunä (för haqunäson) marskals SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). " karl vison rikesins marskalkt" HSH 16: 5 (1369). " karl wlfson konung albrictz marscalk" BSH 1: 130 (1371). sten bendictzson. .. marskalk j swerike BYH 1: 184 (1380). fore. .. karl knwtzson marschalk i swerike SJ 7 (1438). then war emtitzman är ella marskalk MEG (red. B) 61. marskalk törgils EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1459. JFr domino marscalko nostro magno SD 1: 448 (12888, dipl. utf. af kon. Valdemar).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • marschalk.
  • marscalks Bu 522.
  • marskals SD 1: 670 (1285, gammal afskr.); MB 1: 233. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᚱᛋᚴᛆᛚᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back