Mästarinna

Old Swedish Dictionary - mästarinna

Meaning of Old Swedish word "mästarinna" (or mæstarinna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mästarinna (mæstarinna)
mästarinna, herskarinna. iak (JungFru Maria) aldra mästerinna (magistra) ok modhir Bir 1: 347. - hofmästarinna. henna mästerinna siälff fore hennä la Fr 2013. ib 2052. JFr hofmästarinna.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mästarinna may have also been written as mæstarinna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mästerinna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛅᛋᛏᛆᚱᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back