Mat

Old Swedish Dictionary - mat

Meaning of Old Swedish word "mat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mat Old Swedish word can mean:

mat
L.
mat
1) mått, mål. " mensura. .. maadh" GU C 20 (hand 2) s. 133. nar som j GUdz ordz wisdom waro al thing, hwilkin, huru, nar, j mattit, j skikkilset (o. s.v.) SpV 187. 2) mått, kärl av en viss rymd. eth GUt math väl mälth väl saman trykt ok väl vp rogat skulo lthe giffua j idhert sköt ather j gen. . for thy ath mädh tässa sama matthena som j vth mälin j tässa wärldena skal idher ather mälas j andra wärldh MP 4: 111. - Jfr tunno mat.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • math.
  • maadh GU C 20 (hand 2) s. 133 med art. mattit SpV 187.
  • matthena MP 4: 111 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back