Matan

Old Swedish Dictionary - matan

Meaning of Old Swedish word "matan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matan Old Swedish word can mean:

matan
1) mått. " lofuas väl ath hafuas vtan om hälghodoma (reliquias sanctorum) gul äller sylf oc dyra steena äpter thera maatan (secundum ipsarum mensuram) vtan alla öfuerflödhelikheeth" VKR 78. Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 34.
matan
2) ordnande, inrättning. this tima skipan ok mattan (moderatio) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 103. " pinanna skikkan äller mattan" LfK 116.
matan
3) styrande, tyglande. " atir hald til kropsins mattan ok styrsl (moderationem)" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 206. " nar kötlika astunDilsa rörilse ffortakas mz radzsins matton" ib 5: 18.
matan
4) styrande, bestämmande, förfogande. äfte gudhlikx tillaz mattan (moderamen) Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 223. wari j abbatissonna walle oc confessoris oc hans mattan (moderatione) ib 64. ib 104.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • maatan VKR 78.
  • vanl.
  • mattan.
  • maattan Bir 4: 104. matton),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back