Matsäkker

Old Swedish Dictionary - matsäkker

Meaning of Old Swedish word "matsäkker" (or matsækker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

matsäkker (matsækker)
matsäck, säck hvari mat föres, äfven sådan säck med deri befintlg mat. badh hona thz stinga j sin math säk (peram) MB 2: 168. medh böndher vy thera matsäkkia byta RK 2: 3972. the forgato ther bade matsäk oc pika ib 3990. " mz matsäkkia mang las the läste" ib 4013.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so matsäkker may have also been written as matsækker

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛆᛏᛋᛅᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back