Menlös

Old Swedish Dictionary - menlös

Meaning of Old Swedish word "menlös" (or menløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menlös Old Swedish word can mean:

menlös (menløs)
1) oskadd, utan skada. flögþe niþar at eno siaxtighi alna högþ a iorþena hel ok men lös Bu 168. ib 188, 510. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 85. " var hans likame i vällande oleo menlös af pino" Bu 149. KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 23. KLemming. 1871--73.">ST 81.
menlös (menløs)
2) icke skadande, som ej vållar skada. nywdha the sin hugh a them creatwrum som äre meenesam, oc vndra til hwars the äre skaKLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Path aff godhom oc meenlösom gudhi KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 75.
menlös (menløs)
3) menlös, oskyldig. " thesse twe the ärw menlöse. .. jak är then som giorde thetta mordh" MD (S) 302. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 53. " tha herodes drap meenlöso barnen" KL 307. " menlösa (innoncentes) siälar" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 124. " thz menlösaKLemming. 1871--73.">STa laKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBit" ib 378. " nar han skulle. .. menlöss korsfäKLemming. 1871--73.">STas" ib 3: 250. " reen oc meenlöös är iac aff tässe manzsins blodh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 385. ib 389. KL 390, 395. - obesmittad. wardhe mit hiärta ok min likame ren ok menlös (fiat, domine, cor meum et corpus meum immacalatum) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 390. " menlös mö" Bu 15. ib 206. " hans liif var menlöKLemming. 1871--73.">ST af allom kiötlekom luKLemming. 1871--73.">STa (a corruptione carnis exKLemming. 1871--73.">STiterat alienus)" ib 149. - n. adv. utan att skada. med dat. slungo sik vm hänna spina ok hals. hänne menlöKLemming. 1871--73.">ST Bu 506. - oskadt, utan att skadas (af), utan hinder (af). beddos. .. at the matto fara ower hans land, hwariom manne menlöKLemming. 1871--73.">ST KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 412.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so menlös may have also been written as menløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • meen-.
  • meenlöös.
  • menlöss )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back