Menlösa

Old Swedish Dictionary - menlösa

Meaning of Old Swedish word "menlösa" (or menløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

menlösa (menløsa)
menlöshet, oskuld. " j laMBs offer teknadhis wars herra meenlösa" MB 1: 473. " skal han. .. tala för the älzSTe j STadhen, hwat som hans menlösa kan bewara oc lagligha pröffwa (ea quæ se coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MProbent innocentem)" ib 2: 53. " mädhan thu haffwer otalika söner. .. hwilka thin miskund maa frälsa ffor thera menlösa" Su 207 (de båda siSTn. STällena kunna föras till ett menlöse, m.). j alle enfaldoghet oc menlösa framdraga sit hälga liffwerne in til sälan ända ib 354. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 26, 2: 236. Bo 196. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 389, 2: 81, 302, 312, 4: 25. VKR 70. ST 450. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 39.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so menlösa may have also been written as menløsa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • meen- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚿᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back