Mera

Old Swedish Dictionary - mera

Meaning of Old Swedish word "mera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mera
öka. " althsaman äller nag(e)th aff thy thesse myndra äller mera" SD NS 3: 104 (1416). giff mik. .. at jak maghe ökias oc meras j alzkons dygdh SvB 501 (senare h. av 1400-t.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back