Miälte

Old Swedish Dictionary - miälte

Meaning of Old Swedish word "miälte" (or miælte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miälte (miælte)
mjälte. GU C 20 (hand 2) s. 83. thät (ɔ brännvin) fördriffuer och sywkdom aff lwngone och mätonom och lewerne Sex ekon tr 274. Jfr milt, milter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so miälte may have also been written as miælte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mälte )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛅᛚᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back