Midhia

Old Swedish Dictionary - midhia

Meaning of Old Swedish word "midhia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

midhia
midt. scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al han (blodet) vara. .. ii meDio rödher. .. oc nidherST vid grunDit swarter LB 5: 293. sprak drakin for kors thekne swnder j midhio STenianus. Se Lg.">Bil 542. " rimmadhe hans STrupe j midhio" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 10. " läto synDir skära han (mannen) j midhio ok funno korsens tekn skriwat j hans hiärta" ib 50. ST 64. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 54. Di 240. " varfru hiolt howdhit oc magdSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alena fötrena oc the andre baro i midhio (sabant in meDio)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 213. " hiolt han j midhio (om midjan)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 268. " hon hiolt honum faST innan midhio" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10141. På STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla de anförda kan dock midhio fattas ss abs. nyttjad dat. sing. n. af midher. innan midhio STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10141. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla de anförda kan dock midhio fattas ss abs. nyttjad dat. sing. n. af nidher.
Alternative forms or notes:
 • media: -o Di 240 ; LB 5: 293 )?
 • midhio alder
 • mydhio aller )
 • midhio mata
 • midhiomatta )
 • midhio mior
 • midia myo )
 • midhio nat
 • midhonath )
 • midhionats tidh
 • midianads- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚦᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back