Mil

Old Swedish Dictionary - mil

Meaning of Old Swedish word "mil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mil
eg. tusen steg (d. v. s. en Romersk mil). mil. JFr FKLemming. 1862.">Alkman, Om mått och vigt 1: 110 f., 116. f. uaro þa Fram comme tel montem gaudii hafua milo Fra compostella Lg.">Bu 169. thöRKadhis hafwit ifuir thre milur (per tria miliaria) Lg.">Bil 361. " gingo af bethleem til ierusKLemming. 1862.">Alem som skilia aat fäm milo (qwinqve vel sex miliaria)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 6. fördhe han til iherusKLemming. 1862.">Alem som liggir thedhan atirtan af thera milom ib 48. " eet höght biärgh som laa twa milo när thy biärgheno" ib 49. MB 2: 312, 316, 338. " han är ey hädhan ena mila" Fr 1587. ib 1424. KLemming. 1862.">Al 2178, 2439. atta milo vägh Lg.">Bu 508. " fyra mila wägh" Lg.">Bil 308. " sex mila wägh" ib 360. " xv milor vägh" ib 540. " ena mile wägh" MB 1: 424. " baro iärnin mz sik ena stora milo" KL 96. ij stora millor Lg 3: 651. " the sagd haffua farit ena harda milo" MD 355. " vij wKLemming. 1862.">Alzska milor" Lg 335. viij stadia the göra ena swänska mila MB 2: 315. then stadh heet konung elle ther er ey twa milo mällä lödesa ok ather thär RK 1: 2249. " thedhan äre 11 1/2 milje till sepesioen sw. .. thedhan äre 11 1/2 milje bergh och mKLemming. 1862.">Alm till murasmäki. jtem till jlotunsKLemming. 1862.">Almj 111 1/2 mile. .. thädhan och till minimäki 1 1/2 mile. .. thedan till hauka männ på är een milje. .. thedhan till armisari är II mile, och är mestedels vattn, och 1 mile skogh wegh, thedhan [till] witzawåri är een 1/2 mile vatn" FH 5: 7 (1446, nyare afskr.). ib 8, 9. " skule gillesbrödherne sin gillesbrodher wnthföra iij mila wäg ma hest eller skip eller hwad hanom besth lägligit är" SGGK 104. thz (ɔ: amynnet) war huseno swa nKLemming. 1862.">Ala twa milo wegh eller twa wiko sio RK 1: 1706. JFr flärdhungs mila.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mill.
  • milar.
  • mila.
  • miler.
  • myler) , .f. = mila. a thräthigi mila Fl 14. " swa höght stadhin ouer vatnith la, thz man görla aff honum sa vt ij hafuith margha mila" ib 663. " thiit kom. .. margha mila (d. v. s. lång väg) en höfdhinge" Al 1606. komber nw tiil fala paa mila twaa RK 3: 1727. " fämtighi miler wägh" MB 1: 270. " hwar och en som boo her oppo xx myler när" DD 1: 225 (1516, eft. aftr. hos Langebek). ena stora mill var han (vägen) longer MD 354. mila(milla: -or Lg 3: 651.
  • mile.
  • mijle) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back