Mila

Old Swedish Dictionary - mila

Meaning of Old Swedish word "mila" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mila
munstycker (på ett betsel). the redde til gångara, och guylta milja RK s. 20 (Messenii uppl.; motsv. st. i Klemmings uppl. RK 1: 610 har: ok reddo til gangara ok forgylt smide).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • mijla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back