Mildelika

Old Swedish Dictionary - mildelika

Meaning of Old Swedish word "mildelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mildelika Old Swedish word can mean:

mildelika
1) mildeligen, kärleksfullt, nådeligen. var herra. .. grät mildelica iude fal MP 1: 248. " iak thakkar gudhi hulkin mik. .. swa millelica hördhe" KL 341. " j människio natur, hwilka gudh wilde til sik mildelica taka" Lg 69. ib 437. MB 2: 302, 309. Bergström. 1868--70.">Su 70.
mildelika
thz mgha millelica (pie) troas ib 227. MP 2: 124. VKR 26. Ber 188. millelika (pie) iäfwande Bir 1: 401. ib 3: 152. älska millelika (pie) ib 1: 243. " at dröfwas millelica (pie)" ib 2: 277. " än thu wäl och mildelika (pie) lifwer" Ber 102 .LfK 101, 246. the som mildeliga j tronne (cum pietate) haffdo soMPnadh j dödhenom MB 2: 318. - Jfr omildelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • -licha VKR 26.
  • mildeligha LfK 101.
  • mildeliga MB 2: 309, 318.
  • millelika Bir 1: 243, 401. millelica KL 341 ; MP 2: 124 ; Bo 51, 227 ; Bir 2: 277, 3: 152.
  • milleliga MB 2: 302, 309 ; LfK 246.
  • mildelekan Su 70 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛚᚦᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back