Miok

Old Swedish Dictionary - miok

Meaning of Old Swedish word "miok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miok
mycket. " som iþär myok höghelikä varþäþe" SD 5: 636 (1347). " en biscopor goþor ok guz moþor miok þiänoghar" Bu 24. " anlitet är miok litet" ib 145. " en nunna. .. miok orþom ok besk i tungo (sannolikt för miok besk i orþom ok i tungo; Cod. B: mykit besk j ordhom ok j thungo 1009)" ib 418. " hafdhe eSDram miok käran" MB 1: 27. " myok stor" Bir 4: (Avt) 177. blygdhis miok Iv 2227. Bu 11, 18, 49. Bo 67. Iv 3153. Al 1456, 4927, 4976.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • moiok Bu 11, 49. myok),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back