Miol

Old Swedish Dictionary - miol

Meaning of Old Swedish word "miol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

miol
mjöl, pulver, stoft. " biuþar iak þik. .. at þu bryt ok mal i miöl þätta bilätte" Bu 189. - mjöl, genom malning till pulver förvandlad säd el. annan närande växt. mz änkionna miöle RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 220. " þrättan spän myol" SD 5: 637 (1347). " oleum flöt af andree benom. ok manna som miol (rättadt fr. miolk) mz sötastom rök (mannam in modum fariæ et oleum cum odore emanare)" Bu 142. MB 1: 189. MP 1: 228. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 60. VKR 36. RK 3: 4177. BSH 5: 535 (1513). 1 pund skat mööl FH 5: 238 (1524). - Jfr biug-, böna-, hafra-, hvete-, rogh-, spise-miol.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -e Bir 1: 220 ;
  • -i ib 3: 60.
  • miöll HSH 19: 165 (1506) , 166. myöl BSH 5: 535 (1513).
  • myöll RK 3: 4177. mööl),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back