Misdädhare

Old Swedish Dictionary - misdädhare

Meaning of Old Swedish word "misdädhare" (or misdædhare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misdädhare (misdædhare)
missdådare, ogärninMBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GSman. RK 2: 6132. MB 2: 319. " then vsle misdädharin" ib 307. höuisman for the midsedhere oc mordhere BSH 5: 595 (1517). " ehwar tholike missdadere warda med siälig biwijsning vpakärde" MBla Stadgar [såsom bihang till BiäRKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 49 (1442).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misdädhare may have also been written as misdædhare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • misdedhere.
  • missdadere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚦᛅᚦᚼᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back