Misfal

Old Swedish Dictionary - misfal

Meaning of Old Swedish word "misfal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misfal
olycksfall, olycklig händelse, olycka. jak är wrdhin mäST wis af misfallum STenianus. Se Lg.">Bil 352. ib 351, 610. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1797. ST 36, 46. " wenskap ok kerlek halla wtan wank ok al misfalla" MD (S) 293. - skada, olägenhet, svårighet? ära ther margh annar wanskelse oc misfall wti FH 1: 16 (1441, nyare afskr.). om ed herth herredöme är naakitt isfell sket STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 468 (1511). - Jfr misfälla, misfälle.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • misfall Rk 1: 1797; FH 1: 16 (1441, nyare afskr.). misfalla MD (S) 293 (pl. ack. i rimsl.). misfell BSH 5: 468 (1511).
  • misfallum Bil 351, 352, 610 ; ST 36, 46),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back