Misfyrma

Old Swedish Dictionary - misfyrma

Meaning of Old Swedish word "misfyrma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misfyrma Old Swedish word can mean:

misfyrma
L.
misfyrma
1) misshandla. " med dat. hwilkin brodher nokrom sinom brodher mysförmyr mz waknom" SO 25. ib 68. - med ack. vm (näml. han) husbondin misferma wil RK 1: 467.
misfyrma
2) för olämpa, missfirma. med dat. vakta mykit hwat thu tala. älla huru thu tala. .. at thu ingom misfyrme vtan häldir vpbygge Ber 274. " SOm ysfermer nagrom synom embetz broder mz vnampn" SO 98. ib 118. med ack. þem tolf äller nokan þerrä. .. med ordhom äller gärningom mysförmä SD 5: 606 (1346). - Jfr misthyrna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mysfirma: -fimer SO 118.
  • misferma.
  • mysferma.
  • mysförma.
  • -ar SO 68),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚠᛦᚱᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back