Mishagha

Old Swedish Dictionary - mishagha

Meaning of Old Swedish word "mishagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mishagha
misshaga. " opersonl. med dat. konung karl tog sa saara mishaga at biscopana giorde honom tolket swik" RK 2: 9338. HSH 18: 17 (1494).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • mishagede HSH 18: 17 (1494)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᚼᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back