Misiämn

Old Swedish Dictionary - misiämn

Meaning of Old Swedish word "misiämn" (or misiæmn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

misiämn Old Swedish word can mean:

misiämn (misiæmn)
1) olika stor. alt thz som. .. hoppar a iordhinne mz mislämpnom benom, swa som är locusta oc bruchus MB 1: 359.
misiämn (misiæmn)
2) olika, olika beskaffad. män äre nw miskämpne MB 1: 100. " fa. .. misämpna skipilse" ib 101.
misiämn (misiæmn)
3) orättvis. " misiämpn domare" MB 1: 45. - n. adv. ojämt, olika. tha synis at war herra plaghar misiämpt MB 1: 134.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so misiämn may have also been written as misiæmn

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -iämpn.
  • -iämpt) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛁᛅᛘᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back