Mismänna

Old Swedish Dictionary - mismänna

Meaning of Old Swedish word "mismänna" (or mismænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mismänna (mismænna)
omanlig person, stackare. thet är ok en dighr lastr, hua sik forhauer sieluan ty at han är missänna KS 36 (94, 39). hua som sikr wil stridha, han skal thr til wälia wilioght folk ok lytit, thet want ok könt är i stridh ok bardagha. ok rädda män ok mismänio (trol. för mismänno el. mismännor) skal man ey ther til haua ib 80 (197, 87).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so mismänna may have also been written as mismænna

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᛁᛋᛘᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back